• Multippel sklerose og geokjemiske miljøparametre 

      Ukkelberg, Åsmund; Steinnes, Eiliv; Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (94.099), Report, 1995)
      Det er tidligere påvist at multippel sklerose (MS) forekommer relativt sjeldent langs kysten av Norge og mer hyppig i innlandet. Dette har ført til tanker om hvorvidt en eller annen faktor knyttet til nedbør eller klima ...