• Nye marine grunnkart i fiskeri- og havbruksnæringen - sluttrapport 

      Longva, Oddvar; Roaldsnes, Tore; Martinsen, Joakim; Hestvik, Ole Benjamin; Ulsrud, Eirik; Arvesen, Børge (NGU-Rapport (2008.034), Report, 2008)
      Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har satt av midler for å nyttiggjøre seg informasjonen fra Mareano-programmet innen fiskeflåten.\rI prosjektet \"Nye marine grunndata i fiskeri- og havbruksnæringen\" er ...