• MIneralressurser og arealdisponering i Nordland fylke 

      Ihlen, Peter M.; Vrålstad, Tore; Torstensen, Ola; Lindahl, Ingvar; Vaag, Arne (NGU-Rapport (2007.072), Report, 2007)
      Rapporten gir en oversikt over mineralske råstoffer i Nordland som potensielt vil kunne utnyttes på kort eller lengre sikt. Konklusjonen på vurderingene som er gjort av Nordland Mineral er framstilt på vedlagte kart. ...