• Kartlegging av Saltstraumen marine verneområde 

      Plassen, Liv; Longva, Oddvar; Lepland, Aave; Van Son, Thijs Christiaan (NGU-Rapport (2015.057), Report, 2015)
      Saltstraumen i Nordland er definert som verdens sterkeste tidevannsstrøm, og er derfor vurdert som et unikt kystareal med høy verneverdi. Med bakgrunn i etablering av Saltstraumen marine verneområde har Fylkesmannen i ...