• Jordbunnskjemiske egenskaper i Hordaland 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.190), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver i Hordaland fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i 1982, og analysene er utført ved Landbrukets ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Nord-Trøndelag 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.188), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Nord-Trøndelag fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1960 og 1984, ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Oppland og Buskerud 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.189), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Oppland og Buskerud fylker. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1962-72 ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Rogaland 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.191), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver i Rogaland fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i 1980-81, og analysene er utført ved Landbrukets ...