• Teknisk rapport over diamantboringer ved Rødalen gruve/Røros. 

      Svinndal, Sverre; Vassbotn, Sven (NGU-Rapport (751 A), Report, 1969)
      Formålet med boringene var å undersøke anomalier fremkommet ved elektromagnetiske målinger. Boringene foregikk både på øst- og vestsiden av Røsjøen. Det ble boret tilsammen 1859,50 meter fordelt på 7 hull. Avviksmålinger ...