• PCB i yttervegger i hus fra Bergen og i uteområdene rundt bygningene. 

      Andersson, M.; Engelsen, C. J.; Waldum, A.; Ottesen, R. T.; Haugland, T.; Volden, T. (NGU-Rapport (2002.102), Report, 2002)
      Det er tatt kjerneprøver fra 46 bygg i Bergen, oppført eller rehabilitert i perioden 1951 til 1973. I 39 av prøvene er innholdet av polyklorerte bifebyler (PCB) bestemt. 30 prosent av de undersøkte byggene i Bergen har ...