• Helicopter-borne magnetic, electro-magnetic and radiometric geophysical survey in Mjøsa 

   Mrope, Frida Mathayo; Dumais, Marie-Andree; Ofstad, Frode; Wang, Ying (NGU-Rapport (2021.019), Report, 2021)
   NGU conducted an airborne geophysical survey in Mjøsa, Innlandet county as part of NGU\u2019s general airborne mapping program in 2020. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of ...
  • Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey in Harstad area, Troms County 

   Ofstad, Frode Ofstad; Wang, Ying; Tassis, Georgios (NGU-Rapport (2020.009), Report, 2020)
   NGU conducted an airborne geophysical survey in Harstad area in July 2019. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the recorded datasets. The geophysical survey results consist ...
  • Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey in Kvæfjord area, Nordland and Troms Counties 

   Ofstad, Frode; Dumais, Marie-Andrée; Wang, Ying; Tassis, Georgios (NGU-Rapport (2020.005), Report, 2020)
   NGU conducted an airborne geophysical survey in Kvæfjord area in July and August 2019.This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of the recorded datasets. The geophysical survey results ...
  • Årsmelding 2019 - Draumen 

   Jacobsen, Frank Werner; Gunleiksrud, Ida Marie; Bredal, Marie; Acosta-Gongora, Pedro; Christoffersen, Marianne; Hibelot, Thomas; Wang, Ying; Paulsen, Hanne-Kristin; Hagen-Peter, Graham; Dahl, Rolf M. (Report, 2020)
   Vi har utfordra ni av våre yngre forskarar, ein frå kvart av våre geofaglege lag, og spurd dei om å skrive ein fri og personleg tekst om yrkesvalet, karrieren deira, og geologien sin plass i samfunnet framover mot 2050.