• Geologisk - radiometrisk undersøkelse av Dividalgruppen i Nordland og Troms. 

      Wangen, Øystein; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (1416/4), Report, 1977)
      Hensikten med arbeidet var å komplettere kunnskapen om Dividalsgruppens geo- logi, undersøke bergartens radioaktivitet og samle bekkesedimentprøver i profiler gjennom gruppen. Arbeidet førte ikke til vesentlig nye opplysninger ...