• Nasjonale oversiktskart for geologiske grunnundersøkelser for deponering av radioaktivt avfall 

      Brönner, M.; Nordgulen, Ø.; Böhme, M.; van Boeckel, M.; Dagestad, A; Erichsen, E.; Gellein, J.; Gunleiksrud, I.; Høgaas, F.; Noël, F.; Olesen, O.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2022.025), Report, 2022)
      Institutt for energiteknikk (IFE) har i samarbeid med norsk industri planlagt, bygd og drevet fireforskningsreaktorer, en i Halden, og tre på Kjeller ved Lillestrøm. I forbindelse med nedbyggingen av densiste reaktoren ...