• Kartlegging av rødlistede landformer: videreføring av pilotprosjekt 2019 

      Christoffersen, Marianne; van-Boeckel, Mikis; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Liinamaa-Dehls, Anne; Lyså, Astrid; Nordahl, Bobo; Solberg, Inger-Lise (NGU-Rapport (2021.001), Report, 2021)
      I 2019 begynte Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Miljødirektoratet kartlegging av fem ulike landformer på Artsdatabankens liste over rødlistede landformer. Denne kartleggingen er videreført i 2020 og ...