Now showing items 1-20 of 115

  • Bakkegeofysikk nord for Rombaksbotn. 

   Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (88.140), Report, 1988)
   Denne rapporten omfatter resultater av VLF- og magnetiske målinger utført i juli 1988 ved Haugfjellet nord for Rombaksbotn. Målingene avdekker flere anomale soner som kan være til hjelp ved kartleggingen av strukturene i ...
  • Bakkegeofysikk ved Biggejavri, Finnmark 1988. 

   Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (89.031), Report, 1989)
   Denne rapporten presenterer resultatene av magnetiske- og VLF-målinger utført i juli 1988 ved Biggejavri, Finnmark. Målingene var ment som et hjelpemiddel for kartleggingen av geologien i forbindelse med en Sc-Ree-forekomst ...
  • Bakkegeofysiske undersøkelser ved Ydalir og Elverum sentrum, Elverum kommune, Hedmark 

   Larsen, Bjørn E.; Høgaas, Fredrik; Ganerød, Guri V. (NGU-Rapport (2016.020), Report, 2017)
   Som del av ORMEL-prosjektet ble det høsten 2015 utført 2D resistivitets- og georadar-undersøkelser ved Elverum sentrum og Ydalir. Målet med undersøkelsene er å kartlegge hvor mye grunnvann, og derav energi som kan hentes ...
  • CP- og VLF-målinger Alsvåg gruve 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (1800/35C), Report, 1981)
   Hensikten med målingene var å undersøke den tidligere kjente kisforekomsts utstrekning og dyptgående. Målingene indikerer at den tidligere kjente kisforekomst har en utstrekning langs strøket på ca. 250 m og et dyptgående ...
  • CP-, IP- og ledningsevnemålinger på bakken og i borhull ved Leir- vassfjell, 1982 og 1983 

   Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (84.017), Report, 1984)
   Rapporten meddeler resultater fra CP-, IP- og ledningsevnemålinger på bakken og i borhull ved Leirvassfjell somrene 1982 og 1983. Hensikten med målingene var å undersøke om 5 påsatte diamantborhull var lange nok til å ...
  • CP-, IP-, RP- og SP-målinger i Eikerfeltet høsten 1985. 

   Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (86.015), Report, 1986)
   Det er utført CP-, IP-, RP- og SP-målinger i Eikerfeltet høsten 1985. CP-målinger med jording i Berg gruve indikerer noe igjenstående malm på dypet, men ikke i økonomiske mengder. Åsgruva og Haugset gruve fremstår som ...
  • CP-, SP- og VLF-målinger Bukkemoen, Senja. 

   Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (88.185), Report, 1988)
   I forbindelse med leting etter nye grafittforkometser på Senja ble NGU engasjert for å foreta CP-, SP- og VLF-målinger ved Bukkemoen i Lenvik kommune. Formålet med målingene var å kartlegge utstrekningen av de grafitt- ...
  • CP-målinger i Grimelifeltet 

   Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (1800/53C), Report, 1981)
   Rapporten meddeler resultater fra CP-målinger ved Grimeli og Vågedalen gruver. Hensikten var å få bedre kjennskap til malmsonenes laterale utstrekning samt å bestemme lengdeutstrekning mot dypet. Lengden langs fallet ble ...
  • CP-målinger i Jomafeltet 

   Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (1854), Report, 1981)
   Rapporten meddeler resultatene fra CP-målinger i Jomafeltets østlige del i perioden 20. til 30. juli 1981. CP-kotekart er tegnet sammen med tilsvarende kart fra CP-målingene i feltets vestlige del sommeren 1978.
  • CP-målinger Lindseth skjerp og Joma vest 

   Kihle, Ola (NGU-Rapport (1667 A), Report, 1979)
  • CP-målinger på Ertelien Ni-forekomst 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (1650/8C), Report, 1979)
   Hensikten med målingene var å undersøke de tidligere påviste ledernes ut- strekning og dyptgående. Den sterkeste EM-indikasjonen ut fra målingene i 1946 (GM rapport nr. 53) ble valgt som jordingspunkt. Målingene viser at ...
  • El.magn. bakkemålinger Hersjøfeltet. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1085), Report, 1972)
   I 1948 utførte Geofysisk Malmleting el.magn. målinger (Turam) over de gamle gruvene på Hersjøhøgda (Harsjø Vest, GM Rapport nr. 63). Kobberverket har utført magnetiske målinger på Hersjøhøgda. Målingene viser at de kjente ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Dragset Grube - Lommundal 

   Sakshaug, G.; Brækken, H. (NGU-Rapport (13), Report, 1938)
   Undersøkelsen ble utført ved 500 per. elektromagnetisk induktive målinger (Turam) innenfor i alt 8 kabelsløyfer av noe varierende størrelse. Det undersøkte området har et samlet areal på ca. 14 km2. Ved målingene ble det ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Lommundal og Rindal Dragset Grube 

   Sakshaug, G.; Brækken, H. (NGU-Rapport (11), Report, 1938)
   GM Rapport nr. 11 omfatter feltene nr. 35, 36, 37, 38, 39 og 41 i Lommundal og -Rindal samt feltene Dr. 1, Dr. 2 og Dr. 3 øst for Dragset Grube . Feltene i Lommundal og Rindal har en utstrekning på tilsammen ca. 4 km2 og ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-feltet 

   Brækken, H.; Sakshaug, G. (NGU-Rapport (8), Report, 1937)
   Undersøkelsene omfattet 10 felt nummerert XVI - XXV. Feltene XVI - XX ligger i strøket Gråhammaren - Fagerlivann - Damlivann - Orkla. Feltene XXI - XXV strekker seg oppover langs Orkla fra Mjøen gård til Dragset gård. Det ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-området 

   Brækken, H.; Welde, H. (NGU-Rapport (5A), Report, 1938)
   Det ble utført 500 per. elektromagnetisk induktive målinger supplert med elektromagnetisk konduktive målinger. I den sydlige del av det undersøkte område ble det påvist ledende soner av stor utstrekning med retning Løkken ...
  • Elektriske målinger ved Joma i 1987 

   Rønning, Jan S. (NGU-Rapport (87.173), Report, 1988)
   Sommeren 1987 ble det utført CP-, IP-, RP- og PP-målinger på bakken og i borhull syd-vest for Jomaforekomstens utgående. Hensikten med dette var å kartlegge størrelsen av en massim kismineralisering samt studere de elektriske ...
  • Elektro-magnetisk undersøkelse 1. Kaldådalsfeltet 2. Musken 3. Melkedalen Grube. 

   Singsaas, P.; Brækken, H. (NGU-Rapport (49), Report, 1947)
   I Kaldådalsfeltet skulle det foretas undersøkelser av kjente blyglans- sinkblende-soner. I Musken og ved Melkedalen Grube skulle undersøkelsene foregå på kobberholdige svovel- magnetkisforekomster. Det ble utført el.magn. ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Bakkagjerdet, Kongens Grube - Rødalen Grube 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (554), Report, 1965)
   Etter en geofysisk undersøkelse ved Bakkagjerdet i 1941 ble det anvist en 1 300 meter lang, dyptliggende leder som senere er boret på, men ikke funnet. (GM Rapport nr. 24). De nye målingene ble utført for å se nøyere på ...