• Geologisk oversikt over Linnajavri-området fra kartleggingen 2000-2006 

      Lindahl, Ingvar; Nilsson, Lars Petter (NGU-Rapport (2006.093), Report, 2006)
      Rapporten gir en kort beskrivelse av berggrunnen og bergartene innenfor det ajourførte berggrunnskartet over Linnajavri-området i målestokk 1:15 000. De enkelte enhetene på kartet beskrives i den rekkefølge de er listet ...