• Norske bergarter 

      Unknown author (Design product, 2019)
      En bergart består av et eller flere ulike mineraler. Fargen, størrelsen og formen på mineralkornene bestemmer bergartens utseende. Ut fra sin opprinnelse deles bergartene inn i tre hovedtyper: sedimentære, metamorfe og ...