• Elektrokjemi, selvpotensialer og forvitring av sulfidforekomster 

   Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (92.307), Report, 1992)
   Det er gitt en oversikt over det teoretiske grunnlag for elektro-geokjemi og selvpotensialer (SP), og fremmet et forslag til hvordan elektrokjemiske prosesser kan utnyttes i studium av forvitringen av norske sulfidforekomster ...
  • Om fremstilling av bariumlegeringer 

   Goldschmidt, V.M. (NGU (107), Journal article, 1922)
   Die Abhandlung erh\u00E4lt die Resultate einer Untersuchung \u00FCber die Darstellung von Baryumlegierungen, speciel Baryumblei. Die Untersuchung wurde durch das Rohstoffkomite des Staates unter dem Vorsicht des Verfassers ...