• Oppfølgende grafittundersøkelser i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland 

      Dalsegg, Einar; Rodionov, Alexei; Larsen, Bjørn E.; Rønning, Jan S.; Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2014.046), Report, 2015)
      Som et ledd i Regjeringens satsning mot mineraler i Nord-Norge (MINN), utførte NGU geofysiske målinger fra helikopter rundt Holandsfjorden i 2013. Helikoptermålingene viste interessante ElektroMagnetiske (EM) anomalier ...