• Kjemisk sammensetning av drikkevannet i 97 norske kommuner, utvalgt med sikte på epidemiologiske studier. 

   Flaten, Trond Peder (NGU-Rapport (90.043), Report, 1990)
   Rapporten dokumenterer kommunevise data for Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Ba, Sr, K, F, Cl, Br, NO3, SO4, pH, elektrisk ledningsevne, TOC og farge- tall i drikkevann i 97 norske kommuner. Dataene er egnet for bruk i ...
  • Miljøkjemi og helse. Status pr. 01.03.1991. 

   Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (91.283), Report, 1991)
   NAVF har bevilget 3 års stipendium for forsker. Dr.ing. Ø.Øyen ble ansatt som stipendiat i tiden 01.08.89 til 31.07.92, men sluttet for å gå over i annen stilling. Rapporten summerer opp prosjektets status ved stipendiatens ...
  • NAVF Prosject 363.88/012 Miljøkjemi og helse. Sluttrapport 

   Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (94.054), Report, 1994)
   Prosjektet går ut på å sammenligne data fra Kreftregisteret over sykelighet av ulike typer av kreft i Norge med data fra Norges geologiske undersøkelse over naturlig innhold av metaller i miljøet. Hensikten er å se om det ...