• Ikke-metalliske mineralressurser i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke 

      Karlsen, T.A.; Heldal, T.; Øvereng, O.; Wanvik, J.E.; Kjølle, I. (NGU-Rapport (99.131), Report, 1999)
      Etter ønske fra Joma Næringspark har ikke-metalliske mineralske ressurser blitt undersøkt i Røyrvik kommune. Undersøkelsene omfatter naturstein, kalk, kvartsitt, talk og grafitt. De tre sistnevnte ressurstyper er av såpass ...