• Kalkspatmarmor ved Breivoll-Skog, Ibestad kommune. En oppsummering 

      Korneliussen, Are; Raaness, Agnes (NGU-Rapport (2016.049), Report, 2017)
      Den hvite kalkspatmarmoren ved Breivoll-Skog på øya Rolla i Ibestad kommune ble i 2011 av NGU vurdert å være en mineralressurs med mulighet for framtidig næringsvirksomhet.Kommunen og Troms fylkeskommune fulgte opp NGU\u2019s ...