• A turbidimetric method for the determination of small amounts of sulphur in limestone and dolomite. 

   Graff, Per Reidar (NGU (270), Journal article, 1971)
   It has been observed thaat on applying the combustion method to the determination of small amounts of sulphur in limestone and dolomite the bulk of sulphur may remain in the sample when no oxygen stream is used, and that ...
  • Befaring av industrimineralforekomster i Skjerstad kommune, Nordland 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (88.106), Report, 1988)
   I brev av 18.06 fra Skjerstad kommune ble NGU anmodet om å utarbeide en berggrunnsgeologisk oversikt, samt en mineralressursoversikt for kommunen. Resultatene fra dette arbeidet finnes om NGU-rapport 87.022. Når det gjelder ...
  • Befaring av kalksteinlokalitet ved Store Namsvatnet 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (89.010), Report, 1989)
   Den befarte lokaliteten tilhører et lengre kalksteinsdrag som kan følges mer eller mindre sammenhengende fra store Namsvatnet i nord, sydover forbi Huddingsvatnet og videre østover inn i Sverige.I det befarte området er ...
  • Befaring av kalksteinsfelt ved Derråsbrenna, Namdalseid. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (90.047), Report, 1990)
   I forbindelse med gjennomføringen av Nord-Trøndelagsprogrammet var det et ønske om å få vurdert kalksteinsfeltet ved Derråsbrenna, Namdalseid kommune mtp et eventuelt uttak av jordbrukskalk for å dekke et lokalt behov. I ...
  • Befaring av kalksteinsforekomst ved Dalavatnet. 

   Øvereng, O. (NGU-Rapport (89.088), Report, 1989)
   NGUs Nord-Trøndelagsprogram befarte sommeren 1987 et kalksteinsfelt inne ved Dalavatnet, Flatanger kommune. Hensikten var å lokalisere et område som kunne egne seg for uttak av jordbrukskalk for å dekke et eventuelt lokalt ...
  • Befaring av kalksteinsforekomst ved Jøssund. 

   Øvereng, O. (NGU-Rapport (89.023), Report, 1989)
   NGUs Nord-Trøndelagsprogram befarte sommeren -87 et kalksteinsdrag ved Jøssund. Hensikten med befaringen var å lokalisere et parti som kuknne egne seg for uttak til å dekke et eventuelt lokalt behov for jordbrukskalk. Det ...
  • Befaring av kalksteinsforekomster i Tysfjord kommune, Nordland. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (1251 A), Report, 1974)
   Opptakten til befaringen var et TV-program hvor representanter fra Tysfjord kommune trakk fram to forekomster i Indre Tysfjord hvor det muligens fan- tes kalkstein av en slik kvalitet at den kunne brukes som tilskudd til ...
  • Befaring av kalksteinsmarmorforekomst i Musken, Tysfjord kommune, Nordland fylke. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (91.045), Report, 1991)
  • Befaring av marmorforekomst ved Foslandseter. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (89.017), Report, 1989)
   Etter anmodning fra ordfører Tømmerås, Overhalla kommune, har NGUs Nord- Trøndelagsprogram befart en kalkspatmarmor-forekomst inne ved Foslandseter 4-5 km. nord for Ranemsletta (ca. 3 km. fra bilvei). Blokkstein fra denne ...
  • Befaring av utvalgte kalkspatmarmorlokaliteter i Nord-Trøndelag 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (97.037), Report, 1997)
   De utførte arbeidene er en videreføring av samarbeidsavtalen som ble inngått den 12.juni-95 mellom Norsk Mineral A\/S og NGU. Avtalen om videreføring av samarbeidsprosjektet er datert 3.september 1996. Avtalen har som ...
  • Befaring av utvalgte kalkspatmarmorlokaliteter i Nordland 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (96.036), Report, 1996)
   I alt 41 forskjellige kalkspatmarmorlokaliteter \/ områder er befart. Av disse er 13 lokaliteter vurdert til å være så interessanteat prøvemateriale er sendt til Hustadmarmor A\/S i Einesvågen for testing.
  • Building stone of central and southern Ethiopia: deposits and resource potential 

   Walle, Haileyseus; Heldal, Tom; Sintayehu, Zewde (NGU Bulletin (436), Journal article, 2000)
   The bedrock geology of Ethiopia exhibits a variety of rock types that can potentially be developed for building stone production. The ETHIONOR project has so far included investigation of such resources in the southern and ...
  • Diamantboring i Baustad kalksteinsfelt. Rissa kommune. Sør-Trøndelag. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (90.059), Report, 1990)
  • Diamantboringer i Tromsdalen kalkfelt, Verdal, Nord-Trøndelag. 

   Hultin, Ivar (NGU-Rapport (804), Report, 1968)
   Etter oppdrag fra firmaet Nicolay Buch, Trondheim, ble det foretatt diamant- boringer i Tromsdalen kalkfelt, Verdal i Nord-Trøndelag i tidsrommet 30\/11-11\/12-1967. Hensikten med diamantboringene var en kvalitativ bedømmelse ...
  • En undersøkelse av kalkspatmarmorpotensialet i området ved Potraselv Balsfjord kommune, Troms fylke 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (97.072), Report, 1997)
   Den 12. juni-95 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norsk Mineral A\/S og NGU\/NP. Avtalen ble forlenget i en ny avtale av 3.september 1996. Målsettingen for samarbeidet er å lokalisere\/verifisere forekomster av ...
  • Et kort tilsvar til dr. J.Kiærs bemærkninger om oversilurien i Brumunddalen 

   Bjørlykke, Knut O. (NGU (37), Journal article, 1904)
   Forkortet: The author replies to Dr.Kiær's remarks. (This yearbook 1904, No.5) on his description of the Upper Silurian in the Brumunddal region (1904, No.2). He points out, that Dr.Kiær has made no new observations, and ...
  • Ett fossilfynd i Susendalen. 

   Kautsky, Gunnar (NGU (184), Journal article, 1953)
   Ein Fossilfund in den Randteilen des m\u00CCchtigen Kalkmarmors im Susental wird als Rest einer Kalkalge gedeutet (fig. 1). Das Gestein ist stark umkristallisiert. F\u00FCnf D\u00FCnnschlife nach verschiedenen Ebenen durch ...
  • Fjelldalsheia kalksteinsfelt, sonderende undersøkelser av kvalitet 

   Øvereng, Odd; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (99.021), Report, 1999)
   Kalkspatmarmoren oppe på Fjelldalsheia, syd for tettstedet Fjelldal, dekker store arealer. Rekognoserende undersøkelser utført sommeren 1997 indikerte at marmoren er av en kvalitet som gjør den interessant for en industriell ...
  • Fjellset kalksteinsforekomst. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (89.089), Report, 1989)
   Ved gården Fjellset i Bangdalen, Namsos kommune, har det i mange år vært periodisk produksjon av jordbrukskalk for å dekke en del av det lokale behov. Nord-Trøndelagsprogrammet ønsket å få vurdert om denne råstoffkvaliteten ...
  • Forsøk på kromatografisk bestemmelse av (ca.Mg)-karbonater. 

   Hjelle, Audun (NGU (213), Journal article, 1961)
   A brief description of a chromatographic method to determine the approximate Ca and Mg content of (Ca, Mg) carbonates is given.