• En forekomst af kaolin og ildfast ler ved Dydland nær Flekkefjord 

   Reusch, Hans (NGU (32), Journal article, 1901)
   Forkortet: The lower part of the Sire river in Southwestern Norway has the appearance of a fjord 4 km long. Not far from it is Jøsingfjord only 2 km long. The peninsula between these two fjords is as a whole rather low and ...
  • Kaolin fra Hurdal. 

   Rosenqvist, Ivan Th. (NGU (183), Journal article, 1952)
   In Hurdal, 60 km NNE of Oslo, there are deposits of a light clay, originating from the decomposition of syenite. Samples from two localities have been investigated and by differential thermal analysis (Diagram fig. 3) ...
  • Kaolinforekomst i Hurdalen 

   Homan, C.H. (NGU (1), Journal article, 1891)
   Forkortet: Occurrence of kaolin. Mr. Homan describes a deposit of kaolin resulting from the local decomposition of a syenite in Hurdalen, W of lake Mjøsen.
  • Sonderende undersøkelse av kaolin i Komagelvdalen, Finnmark 

   Alnæs, L.; Hillestad, G. (NGU-Rapport (89.002), Report, 1989)
   Det er utført seismiske målinger i et lite område like Ø for lokaliteten prøvetatt i 1987. Med bakgrunn i dette ble det boret 10 hull for å undersøke om løsmassene under overdekket inneholdt kaolin. Det ble også samlet inn ...