• Aktsomhetskart jord- og flomskred: Metodeutvikling og landsdekkende modellering 

   Stalsberg, K.; Fischer, L.; Rubensdotter, L. (NGU-Rapport (2014.019), Report, 2014)
   Denne tekniske rapporten beskriver metoden som ble utviklet for å utarbeide aktsomhetskart for jordskred og små og mellomstore flomskred i Norge. Rapporten oppsummerer metodeutviklingen, beskriver basisdataene, de utførte ...
  • Aktsomhetskart steinsprang og jordskred for Askøy kommune; test av metoder på høgoppløselig terrengmodell 

   Stalsberg, Knut; Derron, Marc H. (NGU-Rapport (2010.007), Report, 2011)
   Aktsomhetskart for jordskred og steinsprang er utarbeid for Askøy kommune. Arbeidet er utført som metodeutprøving i samband med at NGU utarbeider aktsomhetskart med nasjonal dekning. For steinsprang er det benyttet samme ...
  • Berggrunnsgeologien langs Folgefonntunnelen 

   Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (94.007), Report, 1994)
   På oppdrag fra Statens vegvesen Hordaland er det utarbeidet en rapport om berggrunnsgeologien langs den planlagte Folgefonntunnelen Odda-Austrepollen. Rapporten bygger på feltarbeid utført i forbindelse med berggrunnsgeologisk ...
  • En nyfunden flek af primordial i Hennungbygden, Grans præstegjeld 

   Andresen, Joh. C. (NGU (1), Journal article, 1891)
   Forkortet: The annexed map shows the locality who is situated about 60 kilometres to the north of Christiania. The alum-shist contains agnostus pisiformis. The overlying mass of the eruptive diabase-porphyrite has probably ...
  • Geologisk kart over Okstinderne med omgivelser. M: 1:200.000 

   Hoel, Adolf (Journal article, 1910)
   Kartet er bilag i artikkelen: Okstinderne. Fjeldgrunden og bræerne som står i NGU publikasjon nr. 57, del II. Aarbok for 1910
  • Graptolitførende skifere i vestre Gausdal. 

   Bjørlykke, Knut O. (NGU (1), Journal article, 1891)
   Forkortet:The Vestre Gausdal is situated in the central part of Southern Norway, 145 kmnorth of Oslo. It lies on the border-zone between the sparagmite-formation,which is Cambrian, and the overlying Silurian schists, which ...
  • Høifjeldet mellem Vangsmjøsen og Tisleia (Valdres) 

   Reusch, Hans (NGU (32), Journal article, 1901)
   Forkortet: This region lies in the midst of Southern Norway to the NNW of Oslo. The Valdres valley, shown on the maps, pp.86 and 87 stretches from the Vangsmjøs in the NW the Strandefjord in the SE. The bottom of this ...
  • Høifjeldskvartsens nordøstligste udbredelse 

   Bjørlykke, Knut O. (NGU (14), Journal article, 1894)
   The region treated of in this paper lies to the Northeast of the region described by Reusch in his paper: The region between Bygdin and Bang. Kjerulf has divided the sedimentary strata in central Norway is sparagmite ...
  • Kart over sykeligheten av 58 typer kreft i norske kommuner 1970-79; med metodebeskrivelse. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (85.269), Report, 1985)
   Med bakgrunn i arbeidet med utgivelsen av Atlas over kreftinsidens i Norge 1970-1979, er det produsert svart\/hvitt-versjoner av kartene slik de er vist i atlaset. Det er også gjengitt kart over kreftformer som ikke ble ...
  • Kart-katalog over Norges berggrunn. Catalogue of maps, bed-rock geology of Norway. 

   Dons, Johannes A. (NGU (193), Journal article, 1956)
  • Kongsvingerprosjektet. Sluttrapport. 

   Bargel, Terje H. (NGU-Rapport (85.261), Report, 1985)
   I forbindelse med utredningen Norsk Kartplan ønsket Miljøverndepartementet en oversikt over brukernes behov og ønsker med hensyn til forskjellige temakart og registre. Kongsvinger ble valgt som prøvekommune, og prosjektledelsen ...
  • Mal for utarbeidelse av aktsomhetskart for forurenset grunn 

   Ottesen, Rolf Tore; Andersson, M.; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2009.033), Report, 2010)
   Denne rapporten viser hvordan et aktsomhetskart for forurenset grunn skal utarbeides. Viktige elementer i malen er: 1) en forurensningshistorisk kartlegging utført av en profesjonell historiker, 2) en systematisk geokjemisk ...
  • Marine grunnkart i Sør-Troms. Rapport om biotopmodellering 

   Dolan, Margaret F.J.; Arvesen, Børge; Longva, Oddvar; Michelsen, Helena; Rasmussen, Tone; Selboskar, Odd Harald; Lepland, Aave; Plassen, Liv; Elvenes, Sigrid (NGU-Rapport (2012.070), Report, 2012)
   Denne rapporten oppsummerer arbeidet med framstilling av et kart over marine biotoper i Sør-Troms. Med biotopkartet er det nå utarbeidet 8 forskjellige marine grunnkart i Astafjordprosjektet fase II og III (www.astafjord ...
  • Mellem Bygdin og Bang 

   Reusch, Hans (NGU (14), Journal article, 1894)
   Forkortet: Bygdin is a mountain-lake in central Norway at 61\u00B0 20' N. Bagn is a place farther to the South at 60\u00B0 50' N. On the schematic birds-eye-view p. 18 Bygdin lies at J; Bagn at Bg. The base of the Archaean, ...
  • MINGU - digitalt bildebehandlingssystem, Brukerveiledning. 

   Sæther, Bjørn; Rindstad, Bjørn (NGU-Rapport (84.010), Report, 1984)
   MINGU er et programsystem for digital bildebehandling, utviklet på NORD-100 datamaskin og skrevet i standard FORTRAN. Systemet er ment for behandling av fjernanalysedata fra den nye generasjon jordressurssatelitter som ...
  • Nasjonalatlas for Norge, jordartskart over Trøndelag, Telemark og Møre og Romsdal. 

   Lien, Rune (NGU-Rapport (85.212), Report, 1985)
   I samarbeid med Norges geografiske oppmåling har Norges geologiske undersøkelse nedfotografert og sammenstilt eksisterende kvartærgeologiske kart over Trøndelag, Telemark og Møre og Romsdal til et kartutsnitt i M 1:1 mill. ...
  • Norges geologiske undersøgelses udstilling i Bergen 1898 

   Bjørlykke, Knut O. (NGU (26), Journal article, 1898)
   \"Kart over Norges malmforekomster\" med grafisk fremstilling af \"Norges bergverksdrift 1850-97\" av Johan H.L.Vogt. Kart over Norges sten- og mineralindustri av Carl F.Kolderup.
  • Norsk marmor 

   Vogt, Johan H.L. (NGU (22), Journal article, 1897)
   Forkortet: Diese Arbeit zerf\u00E4llt in vier Hauptabschnitte. 1. \u00DCber die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. \u00DCber die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer R\u00FCcksicht auf die norwegischen ...
  • Nye marine grunnkart i fiskeri- og havbruksnæringen - sluttrapport 

   Longva, Oddvar; Roaldsnes, Tore; Martinsen, Joakim; Hestvik, Ole Benjamin; Ulsrud, Eirik; Arvesen, Børge (NGU-Rapport (2008.034), Report, 2008)
   Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har satt av midler for å nyttiggjøre seg informasjonen fra Mareano-programmet innen fiskeflåten.\rI prosjektet \"Nye marine grunndata i fiskeri- og havbruksnæringen\" er ...