• Bruk av digitale kartdata i M711-serien 

   Rindstad, Bjørn Ivar (NGU-Rapport (86.152), Report, 1986)
   Rapporten beskriver mulige anvendelsesområder for digitale kartdata i M711-serien. Høydekoter og vannkonturer fra kartblad Alta, 1:50 000, på digital form er brukt som datagrunnlag for å generere en digital terrengmodell. ...
  • LINEAMENT- et program for behandling og plotting av strukturdata. Brukerveiledning. 

   Rindstad, Bjørn I. (NGU-Rapport (87.078), Report, 1987)
   LINEAMENT er et programsystem for behandling av digitaliserte lineære strukturer og plotting av disse sammen med et digitalt kartgrunnlag. LINEAMENT gir muligheter for plotting av lineamentkart, beregning og plotting av ...
  • Rapport fra studiereiser til British Geological Survey, Edinburgh og Keyworth, januar 1986. 

   Boyd, R. (NGU-Rapport (86.034), Report, 1986)
   Rapporten beskriver en del produkter og erfaringer som British Geological Survey (BGS) har innen miljøgeologi, land - sjø kart og pukkundersøkelser. BGS-rapportene innen miljøgeologi satser på meget enkle kart, fortrinnsvis ...
  • Reiserapport. Deltakelse med foredrag ved ICA kongress i Morelia, Mexico. 

   Haugan, Arne (NGU-Rapport (87.170), Report, 1987)
   Reiserapport fra kongress for International Cartographic Association. Rapporten gir forskjellige inntrykk fra kongressen og har som bilag en introduksjon av temakartprosjekt i Valencia-regionen, Spania, samt forfatterens ...