• Effekt av filtering på vannanalyse. I: Preliminære undersøkelser 

   Banks, Sheila B. (NGU-Rapport (97.073), Report, 1997)
   Filtrering av vannekstrakter fra jordprøver som en del av prepareringsprosessen kan ha noen fordeler når det gjelder redusert prepareringstid, lettere og mer effektiv klargjøring, begrenset mulighet for videre kjemiske ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Hordaland 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.190), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver i Hordaland fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i 1982, og analysene er utført ved Landbrukets ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Nord-Trøndelag 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.188), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Nord-Trøndelag fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1960 og 1984, ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Oppland og Buskerud 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.189), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Oppland og Buskerud fylker. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1962-72 ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Rogaland 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.191), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver i Rogaland fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i 1980-81, og analysene er utført ved Landbrukets ...
  • Organiske miljøgifter og humusbundne metaller i vann 

   Andreassen, Birger Th. (NGU-Rapport (92.309), Report, 1992)
   Det er gjort en undersøkelse for å avklare mulighetene for å bestemme organiske miljøgifter og humusbundne metaller i vann v.hj.a. Solid Phase Extraction (SPE). Det er utført egne ekstraksjonsforsøk for henholdsvis organiske ...
  • Vannkvalitet i Nord-Trøndelag og Fosen - Målinger av uorganiske parametre i overflatevann 

   Hilmo, Bernt O.; Nilsen, Rolf; Sæther, Ola M.; Ryghaug, Per (NGU-Rapport (94.077A), Report, 1994)
   Uorganiske kjemiske parametre er målt\/analysert i overflatevann fra 635 lokali- teter geografisk spredt i hele Nord-Trøndelag og Fosen. Innsamlingen ble fore- tatt i to perioder (1982\/83) og 1989). Formålet har vært å ...
  • Vedlegg til rapporten: 94.077A: Vannkvalitet i Nord-Trøndelag og Fosen - Målinger av uorganiske kjemiske parametre i overflatevann 

   Hilmo, Bernt O.; Nilsen, Rolf; Sæther, Ola M.; Ryghaug, Per (NGU-Rapport (94.077B), Report, 1994)
   Vedlegget til rapport om vannkvalitet til overflatevannet i Nord-Trøndelag og Fosen inneholder spredningsdiagrammer, frekvensfordelingsdiagrammer, symbol- kart med elementkonsentrasjonene og analysetabeller som det er ...