• Distribution of Al, Li and Na in granite pegmatite quartz from Evje-Iveland and Froland. 

   Larsen, Rune B. (NGU-Rapport (99.126), Report, 1999)
   (Forkortet) Distribution of Al, Li and Na in granite quartz, South-Norway was estimated by LA-HR-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasama Mass Spectrometry) analysis of quartz at Monash University, Australia. The ...
  • Forekomster av kalsiumkarbonat i Breivollområdet på Rolla 

   Korneliussen, A.; Gautneb, H.; Schaller, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2011.041), Report, 2011)
   Store deler av de østlige og sentrale deler av Rolla består av en vekslende serie med karbonater og glimmerskifer\/gneis, og hvor visse nivå i karbonatserien inneholder kalkspatmarmor som kan tenkes å være egnet for ...
  • Grunnvannsundersøkelser Vassbotn, Volda kommune 

   Dagestad, Atle; Dalsegg, Einar; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2007.062), Report, 2007)
   NGU har etter forespørsel fra Volda kommune gjennomført hydrogeologiske undersøkelser ved Vassbotnen i sørenden av Rotevatnet. Hallingdal bergboring AS utførte i 1979 i regi av NGU tre grunnboringer i sørenden av Rotevatnet, ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Hordaland 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.190), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver i Hordaland fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i 1982, og analysene er utført ved Landbrukets ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Nord-Trøndelag 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.188), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Nord-Trøndelag fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1960 og 1984, ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Oppland og Buskerud 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.189), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver fra skogsjord i Oppland og Buskerud fylker. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i periodene 1962-72 ...
  • Jordbunnskjemiske egenskaper i Rogaland 

   Varskog, Per (NGU-Rapport (92.191), Report, 1992)
   Rapporten inneholder tabeller over gjennomsnittsverdier for jordkjemiske parametre i humusprøver i Rogaland fylke. Prøvene er innsamlet under Landsskogtakseringens markarbeid i 1980-81, og analysene er utført ved Landbrukets ...
  • Kalkspatmarmor ved Breivoll-Skog, Ibestad kommune. En oppsummering 

   Korneliussen, Are; Raaness, Agnes (NGU-Rapport (2016.049), Report, 2017)
   Den hvite kalkspatmarmoren ved Breivoll-Skog på øya Rolla i Ibestad kommune ble i 2011 av NGU vurdert å være en mineralressurs med mulighet for framtidig næringsvirksomhet.Kommunen og Troms fylkeskommune fulgte opp NGU\u2019s ...
  • Petrographic examination of Norwegian glaciofluvial aggregates: interpretation of mechanisms leading to high contents of cataclastic rocks 

   Wigum, Børge Johannes; Jensen, Viggo (NGU Bulletin (428), Journal article, 1995)
   Endel av artikkelen omhandler Verran og Mosvik i Nord-Trøndelag, kartblad 1622-I, Verran. Norwegian glaciofluvial aggregates have been examined microscopically and classified according to a newly established petrographic ...
  • The Thermal Springs of Bockfjord, Svalbard - Hydrogeochemical Report 

   Banks, D.; Swensen, B.; Heim, M.; Dale, B.; Haldorsen, S.; Sletten, R.S.; Siewers, U. (NGU-Rapport (97.183), Report, 1997)
   In July 1996, a team of researchers visited the \"Troll\" and \"Jotun\" springs of northern Svalbard to carry out mapping and sampling activities. The main conclusions of the hydrochemical survey will be reported in ...