• Forekomster av kalsiumkarbonat i Evenesområdet 

   Schaller, A.; Gautneb, H.; Korneliussen, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2011.040), Report, 2011)
   Evenesområdet og deler av Ballangen inneholder forekomster av kalsiumkarbonat som kan tenkes å kunne bli attraktive som råvare for produksjon av høyverdige karbonatprodukter. Viktige faktorer i denne sammenheng er lavt ...
  • Kalkspatmarmor ved Breivoll-Skog, Ibestad kommune. En oppsummering 

   Korneliussen, Are; Raaness, Agnes (NGU-Rapport (2016.049), Report, 2017)
   Den hvite kalkspatmarmoren ved Breivoll-Skog på øya Rolla i Ibestad kommune ble i 2011 av NGU vurdert å være en mineralressurs med mulighet for framtidig næringsvirksomhet.Kommunen og Troms fylkeskommune fulgte opp NGU\u2019s ...
  • Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland 

   Raaness, Agnes; Korneliussen, Are; Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2008.041), Report, 2008)
   Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med ...
  • Kartlegging av potensiale for tørrmurstein nær Lønne gård, Kragerø kommune. 

   Marker, Mogens (NGU-Rapport (2005.003), Report, 2005)
   Frie emneord: Tørrmurstein ; Planarstruktur ; Skjærdeformasjon\rI forbindelse med samarbeidsprogrammet mellom fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold og NGU ble et område nær Lønne gård syd for Sannidal detajert geologisk ...
  • Sluttrapport for Rogalandsprogrammet 2000-05 

   Slagstad, Trond; Korneliussen, Are; Lund, Bjørn; Meyer, Gurli; Sandstad, Jan Sverre; Schiellerup, Henrik; Solli, Arne; Wolden, Knut; Ulvik, Arnhild; Marker, Mogens; Bjerkgård, Terje; Erichsen, Eyolf; Gautneb, Håvard; Gjelle, Svein; Heldal, Tom; Ihlen, Peter (NGU-Rapport (2006.011), Report, 2006)
   Rogalandsprogrammet ble startet opp i 2000 som et 6-årig program med delfinansiering fra Rogaland fylkeskommune. Samarbeidsprogrammet har hatt som formål å skaffe ny og bedre kunnskap om de geologiske forholdene i fylket ...