• Airborne radon hazard mapping - Løten, Hedmark County, Norway 

   Walker, Peter (NGU-Rapport (93.046), Report, 1994)
   An airborne geophysical survey with ground follow-up work has been conducted in the Løten area with the intention og mapping the radon gas hazard from the alum shales in the region. The survey was conducted in two phases, ...
  • Data Acquisition and Processing-Helicopter Radiometric Survey, Kragerø, 1998 

   Beard, Les P.; Mogaard, John Olav (NGU-Rapport (2000.011), Report, 2000)
   On 07 October, 1988, a helicopter radiometric survey was flown in the vicinity of Kragerø municipality. The purpose of the survey was to provide radiometric information to help assess radon hazard from radioavtive rocks ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Hamar flyplass 

   Elvebakk, Harald; Lutro, Ole (NGU-Rapport (2008.079), Report, 2009)
   NGU har gjort borehullslogging i et 817 m dypt kjerneborehull ved Hamar Flyplass. Hensikten var å måle temperaturgradienten i kambrosilurbergartene ned til underliggende grunnfjell. I tillegg ble det foretatt geofysisk ...
  • Geologiske bakgrunnsdata for kartlegging av radonfare i Norge 

   Ganerød, Guri V.; Sørdal, Torbjørn; Rønning, Jan S.; Lindahl, Ingvar; Lauritsen, Torleif; Frengstad, Bjørn; Elvebakk, Harald; Baranwal, Vikas (NGU-Rapport (2012.067), Report, 2013)
   I denne rapporten gis det en oversikt over data som NGU har tilgjengelig enten som kart eller som data i databaser, og som kan ha betydning for å vurdere risikoen for radon i Norge. Deriverte produkter som alunskiferkart ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann fra løsmasser i Norge 

   Banks, D.; Lind, B.; Strand, T.; Midtgård, Aa. K.; Krogh, J. R.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (98.089), Report, 1998)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Agderfylkene 

   Frengstad, B.; Krogh, J. R.; Midtgård, Aa. K.; Strand, T.; Lind, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.162), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Buskerud fylke 

   Krogh, J.R.; Lind, B.; Midtgård, Aa. K.; Frengstad, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.160), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i fylkene Hedmark og Oppland 

   Aa, K.; Midtgård, Aa.K.; Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.165), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Hordaland fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Krogh, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.164), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Møre og Romsdal fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Aa, K.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.167), Report, 1997)
   Omfatter 23 av 38 kommuner i Møre og Romsdal. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Nord-Norge 

   Banks, D.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Midtgård, Aa.K. (NGU-Rapport (97.169), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Norge 

   Krogh, J. R.; Banks, D.; Midtgård, Aa. K.; Frengstad, B.; Lind, B.; Strand, T. (NGU-Rapport (98.058), Report, 1998)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Oslo og Akershus fylke 

   Banks, D.; Lind, B.; Midtgård, Aa. K.; Krogh, J.R.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (97.158), Report, 1997)
   Undersøkelsen omfattet de fleste kommuner i Akershus. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Rogaland fylke 

   Frengstad, B.; Krogh, J. R.; Midtgård, Aa. K.; Strand, T.; Lind, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.163), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Sogn og Fjordane fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.166), Report, 1997)
   Undersøkelsen gjelder 13 av 26 kommuner i Sogn og Fjordane. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Telemark fylke 

   Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T.; Lind, B.; Aa, K.; Midtgård, Aa.K. (NGU-Rapport (97.161), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Trøndelagsfylkene 

   Banks, D.; Frengstad, B.; Krogh, J. R.; Midtgård, Aa. K.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.168), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Vestfold fylke 

   Lind, B.; Aa, K.; Midtgård, Aa.K.; Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T. (NGU-Rapport (97.159), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Østfold fylke. 

   Banks, D.; Lind, B.; Strand, T.; Midtgård, Aa. K.; Krogh, J. R.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (97.157), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Konsentrasjoner av radioaktive grunnstoffer (U, Th, Rn) i grunnvann fra fast fjell i Norge 

   Skarphagen, Helge; Røyset, Oddvar; Banks, David; Strand, Terje (NGU-Rapport (93.121), Report, 1993)
   Sammnedrag også på engelsk. 28 grunnvannsprøver fra borehull i fast fjell i tre norske berggrunnsprovinser er analysert for 222-radon, uran og thorium, samt en rekke hoved- og spor- elementer. Medianverdier var på 290 ...