• Kartlegging av potensiell skredfare i utvalgte områder i Rælingen kommune 

      Eilertsen, Raymond S. (NGU-Rapport (2007.058), Report, 2007)
      I forbindelse med GEOS-prosjektet (Geologi i Oslo-regionen), gjennomførte NGU løsmassekartlegging\/befaring i utvalgte områder etter ønske fra Rælingen kommune. Områdene inkluderer Åmot, Fjerdingby\/Sundbekken, Nordbydalen, ...