• EDB-basert biblioteksystem. Systemanalyse. 

   Minken, Trond; Høseggen, S.; Sandvik, A. (NGU-Rapport (87.135), Report, 1987)
   Rapporten inneholder en systemanalyse av bibliotekfunksjonen ved NGU, hvor en gruppe har vurdert behovet for, foreslått omfang og skissert konsekvensen av overgang til et EDB-basert opplegg. Forholdet mellom bilioteksystemet ...
  • Informasjonssystemet ved Norges geologiske undersøkelse 

   Bottenvik, G.T.; Rindstad, B.I.; Ryghaug, P. (NGU-Rapport (88.115), Report, 1988)
   NGU skal bidra til et best mulig grunnlag for forvaltning av Norges natur- ressurser og til å gi samfunnet kunnskaper om landets geologi. Som et ledd i dette arbeidet er det opprettet et informasjonssystem for geologiske ...
  • NGUs Referansearkiv. Brukerveiledning. 

   Minken, T. (NGU-Rapport (87.044), Report, 1987)
   Brukerveiledningen gir innføring i NGUs Referansearkiv som er en database i NGUs Informasjonssystem.