• Byggeråstoffer i Drammensregionen 

   Aasly, Kari Aslaksen (NGU-Rapport (2020.037), Report, 2020)
   Denne rapporten er laget på grunnlag av arbeid som er utført i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse og Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner v\/Regiongeologen. Samarbeidet har omfattet kartlegging, prøvetaking ...
  • Framtidsanalyse over behovet for byggeråstoffene grus pukk. Grunnlag for prioritering av kartlegging 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2021.014), Report, 2021)
   Tallmateriale fra tidligere års ressursregnskap er benyttet for å beregne forbruk per innbygger av byggeråstoffene grus og pukk (knust berg) for alle landets kommuner. I fylker der det tidligere er utført ressursregnskap ...