• Analyse av framtidige behov og tilgang på sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold 

   Ulvik, Arnhild; Raaness, Agnes; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2009.007), Report, 2009)
   For fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold er det blitt utført ressursregnskap for sand, grus og pukk for årene 1999 og 2004. Regnskapene synliggjør hvor uttakene foregår, størrelsen på dem, og hva massene benyttes til. ...
  • Grus- og Pukkdatabasen 2000 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (2000.126), Report, 2000)
   Statusrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkdatabasen og ressursregnskap. Rapporten er illustrert med aktuelle statistikker for 1999. Grus- og Pukkdatabasen er et edb-basert kart- og registersystem ...
  • Grus- og Pukkregisteret - Brukerundersøkelse 

   Dahl, Rolv Magne (NGU-Rapport (95.124), Report, 1995)
   Norges geologiske undersøkelse fullførte i 1995 arbeidet med å etablere det landsomfattende Grus- og pukkregisteret. I forbindelse med planleggingen av det videre arbeid på dette området, ble det gjennomført en brukerundersøkelse. ...
  • Grus- og Pukkregisteret 1992, med katalog over utgitte kart og rapporter 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (93.091), Report, 1993)
   Statusrapport og årsmelding gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret og Ressursregnskap i 1992. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er ...
  • Grus- og Pukkregisteret 1993, med katalog over utgitte kart og rapporter 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (94.035), Report, 1994)
   Statusrapport og årsmelding gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret og Ressursregnskap i 1993. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presen- ...
  • Grus- og Pukkregisteret 1994, med katalog over utgitte kart og rapporter 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (95.074), Report, 1995)
   Statusrapport og årsmelding gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret og Ressursregnskap i 1994. Tidligere produserte kart og rapporter, inntil 1. mai 1995, er også tatt med. En oversikt over personell ...
  • Grus- og pukkregisteret i Hasvik kommune, Finnmark fylke. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (92.181), Report, 1992)
   I Hasvik kommune er det påvist 10 løsmasseforekomster. Blant disse er det åtte grusforekomster, en forekomst med urmasser samt en forekomst med dypforvitret fjell. Det er registrert ett uttakssted for fjell og to ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Loppa kommune, Finnmark fylke. 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (92.180), Report, 1992)
   I Loppa kommune er det påvist få forekomster med godt sortert sand og grus. Den største og beste grusforekomsten ligger i et vegløst område i Frakfjord- botn (fnr.27). I området langs RV 882 fra Øksfjord til kommunegrensen ...
  • Grus- og Pukkregisteret i Trysil kommune, Hedmark fylke 

   Stokke, John Anders (NGU-Rapport (93.061), Report, 1993)
   I Trysil kommune er det ialt registrert 83 sand- og grusforekomster. Det ble ikke registrert noe uttakssted for fast fjell til pukkproduksjon. I alt 20 forekomster er areal- og volumberegnet. Det totale volum er anslått ...
  • Kravspesifikasjon for Ressursregnskap (Dok. 6811.26) 

   Morland, Einar (NGU-Rapport (93.075), Report, 1993)
   Overføring av Ressursregnskap for grus og pukk er en deloppgave i prosjektet for overføring av Grus- og Pukk-registeret til UNIX og ORACLE. CASE*METHOD benyttes i prosjektet, og denne kravspesifikasjon inneholder res- ...
  • Ressursregnskap for grus og pukk i Hordaland 2013 

   Libach, Lars Rolstad (NGU-Rapport (2014.048), Report, 2015)
   Rapporten viser ressursregnskapet for Hordaland fylke, med spesiell vekt på Bergen kommune.Bergen kommune har et forbruk av byggeråstoff som er like stort som forbruket i resten av Hordaland fylke til sammen. Uttakene i ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold fylker 1999 

   Ulvik, Arnhild; Riiber, Knut (NGU-Rapport (2001.012), Report, 2001)
   Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold for\r1999 viser at det ble tatt ut ca. 2.5 mill tonn sand og grus, og produsert 6.4\rmill tonn pukk (knust fjell). Kommuner med store uttak av sand ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold fylker 2004 

   Riiber, Knut; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2006.070), Report, 2007)
   Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold for 2004 viser at det ble tatt ut ca. 2.5 mill. tonn sand og grus, og produsert 5.6 mill. tonn pukk (knust fjell). Kommuner med store uttak av sand ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Møre og Romsdal fylke 1991 

   Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (93.094), Report, 1993)
   I 1991 ble det i Møre og Romsdal fylke tatt ut ca. 855.000 m3 sand og grus og produsert omlag 760.000 m3 pukk (knust fjell). Hele tre fjerdedeler av sand- og grusuttaket foregikk i kommunene Rauma Norddal, Ørsta, Volda, ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Møre og Romsdal fylke 2005 

   Ulvik, Arnhild; Riiber, Knut (NGU-Rapport (2008.022), Report, 2008)
   Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Møre og Romsdal for 2005 viser at det ble tatt ut ca. 1.2 millioner tonn sand og grus, og produsert 5.3 millioner tonn pukk (knust fjell). Kommuner med store uttak av sand og grus ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Oslo og Akershus fylke 2003 

   Ulvik, Arnhild; Riiber, Knut (NGU-Rapport (2006.005), Report, 2006)
   Forkortet:\rI 2003 ble det tatt ut i overkant av 0.9 millioner tonn sand og grus og produsert ca. 2.7 millioner tonn pukk (knust fjell) i Akershus fylke. I Oslo ble det produsert 0.9 millioner tonn med pukk til ulike ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke 1996 

   Ulvik, Arnhild; Riiber, Knut (NGU-Rapport (97.178), Report, 1997)
   Rogaland er det fylket i landet som produserer mest byggeråstoffer til teknisk bruk. I 1996 ble det tatt ut ca. 2.6 mill.tonn sand og grus og produsert om lag 6.2 mill. tonn pukk. I overkant av 70% av sand- og grusuttaket ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke 2004 

   Riiber, Knut; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2005.059), Report, 2005)
   Rogaland er det fylket i landet som produserer mest byggeråstoffer til teknisk bruk. I 2004 ble det tatt ut ca. 2.5 mill. tonn sand og grus og produsert om lag 9.7 mill. tonn pukk. Hjelmeland og Forsand skiller seg ut ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Sør-Trøndelag fylke 2002. 

   Ulvik, Arnhild; Riiber, Knut (NGU-Rapport (2004.003), Report, 2004)
   Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Sør-Trøndelag for 2002 viser at det ble tatt ut ca. 1.2 millioner tonn sand og grus, og produsert 1,7 millioner tonn pukk (knust fjell). Melhus hadde det største uttaket av sand ...
  • Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Troms fylke 1997. 

   Riiber, Knut; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (99.005), Report, 1999)
   I Troms fylke ble det i 1997 tatt ut og forbrukt ca. 1.0 mill. tonn sand og grus og 1.4 mill. tonn pukk (knust fjell). Halvparten av sand- og grusuttaket foregikk i Tromsø kommune, men også i Bardu og Målselv ble det tatt ...