• An overview of titanium deposits in Norway 

   Korneliussen, Are; Størseth, Leif Roger; Meyer, Gurli B.; Gautneb, Håvard; Schiellerup, Henrik; Nilsson, Lars-Petter; McEnroe, Suzanne A. (NGU Bulletin (436), Journal article, 2000)
   Titanium deposits in Norway are of three major types: igneous, metasomatic and metamorphic. The igneous deposits are compared of ilmenite, magnetite and apatite in various proportions and occur in geological provinces of ...
  • Core-drilling at Engebøfjellet 1995-96; Dhl to Dh5 

   Staw, J.; Ahrenberg, E.; Fossflaten, G.; Korneliussen, A.; Garson, M.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (96.062), Report, 1996)
   Based on an agreement between Fjord Blokk and Conoco\/DuPont a series of drill- holes have been done on the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite on the northern side of Førdefjord. The purpose of the project is to investigate ...
  • Core-drilling at the Engebøfjell rutile-bearing eclogite 1995-96. Summary report 

   Erambert, Muriel; Korneliussen, Are (NGU-Rapport (97.014), Report, 1997)
   Engebøfjellet is situated on the northern side of Førdefjord within an area characterized by a series of Proterozoic felsic and mafic rocks heavily affected by Caledonian deformation and metamorphism. During the Caledonian ...
  • Engebøfjellet: prospect of a major rutile deposit 

   Korneliussen, A.; Broekmans, M. A. T. M.; Wanvik, J. E. (NGU-Rapport (2007.055), Report, 2008)
   Engebøfjellet is a large rutile deposit within eclogite rock on the northern side of Førdefjord in Naustdal municipality, Sogn og Fjordane county, West Norway.\rThe deposit comprises minimum 300 Mt (million metric tons) ...
  • Fureviknipa og Engebøfjellet rutilforekomster ved Førdefjorden, Sogn og Fjordane. 

   Korneliussen, A.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (91.171), Report, 1991)
   I Førdefjordområdet opptrer en rekke forekomster av relativt rutilrike eklogittbergarter. I 1990 ble det utført ny prøvetaking av to av disse forekomstenee, Furuviknipa i Førde kommune og Engebøfjellet i Naustdal kommune. ...
  • Gravity measurements in eclogite mapping, Naustdal, Sogn og Fjordane, 1999. 

   Dalsegg, Einar; Kihle, Ola; Gellein, Jomar; Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (99.124), Report, 1999)
   The gravity measurements in the region between Naustdal and Engebø have been supplemented with 6 profiles. The objective of the measurements was to confirm the anomalies and the size of the indicated bodies from the 1998 ...
  • Gravity measurements in eclogite mapping, Naustdal, Sogn og Fjordane. 

   Gellein, Jomar; Elvebakk, Harald; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (99.046), Report, 1999)
   Gravity measurements have been carried out along 10 profiles in the region in between Naustdal and Engebø. The objective of the measurements was to detect new heavy bodies of eclogite and to map the extension to the depth ...
  • Husebø rutilforekomst, Meland kommune, Hordaland. 

   Korneliussen, A.; Torbergsen, K.; Lauritsen, T.; Furuhaug, L.; Austrheim, H. (NGU-Rapport (91.159), Report, 1991)
   Titanrike bergarter assosiert med Bergensbuens anortosittkompleks har i de nordlige deler av Holsnøy gjennomgått en omvandling til eklogitt i kaledonske skjærsoner. Titan i den opprinnelige bergarten er bundet til mineralet ...
  • Interpretation of a gravity profile across the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit 

   Mauring, Eirik; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (96.061), Report, 1996)
   As a part of a collaborative project with DuPont, NGU has made gravity measure- ments across the eastern part of the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit in Fjaler commune, Sogn and Fjordane county. The main ...
  • Interpretation of gravity profiles at the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit 

   Mauring, Eirik; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (97.173), Report, 1997)
   Fortrolig til 31.12.2003 Gravity measurements have been carried out along four profiles to the east and west of the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit. The main objective of the gravity measurements was to ...
  • Interpretation of two gravity profiles across the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit 

   Mauring, Eirik; Korneliussen, Are; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (97.002), Report, 1997)
   Confidential to 31.12 2002. Gravity measurements have been carried out along two profiles across the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite deposit. The main objective of the investigations was to delineate the morphology ...
  • Laser-ablation ICP-MS analyses of rutile from the Bamble region, S. Norway 

   Korneliussen, Are; Ihle, Peter (NGU-Rapport (2002.112), Report, 2002)
   The Bamble Sector (Arendal-Bamble region) of the Fennoscandian Shield in S. Norway is affected by metasomatic processes related to large-scale fluid migration during Sveconorwegian (Grenvillian) tectonothermal events. In ...
  • Registered occurrences of titaniferous magnetite, ilmenite and rutile in Norway. 

   Korneliussen, A.; Robins, B.; Schott, W.; Krause, H.; Gierth, E.; Geis, H. P. (NGU-Rapport (85.125), Report, 1985)
   Som et tillegg (på engelsk) til en landsomfattende oversikt over norske Ti og Fe-Ti forekomster i NGU Bull. 402 \"Titaniferous magnetite, ilmenite and rutile deposits in Norway\", er det utarbeidet en tabellmessig oversikt ...
  • Rekognoserende kartlegging av den vestlige delen av Dalsfjellet- massivet. 

   Trønnes, R. (NGU-Rapport (88.065), Report, 1988)
   Dalsfjelletmassivet (ca 16 kvkm, 10 km lengdeutstrekning i Ø-V-retning) er et av fire mafiske bergartskomplekser mellom Dalsøyra og Risnefjorden. Massivet er omgitt av suprakrustale gneiser i nord og granittiske gneiser ...
  • Rutil i eklogitt, Gulen, Sogn og Fjordane. 

   Korneliussen, Are (NGU-Rapport (89.110), Report, 1989)
   Ved omvandling av titanrike basiske bergarter til eklogitt vil titan for en stor del finnes i rutil. Rutilgehalt på over 4% i eklogitt ansees å være av økonomisk interesse. Eklogittisering av titanrike basiske bergarter i ...
  • Rutile deposits in Norway. Vol. 1: Text. 

   Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Gautneb, H.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (99.129 I), Report, 1999)
   (Forkortet) Important rutile deposits in Norway are two of main types: eclogite rutile deposits in Western Norway and metasomatic rutile deposits in the Bamble province of southernmost Norway. Eclogite deposits formed by ...
  • Rutile deposits in Norway. Vol. 2: Figures. 

   Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Gautneb, H.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (99.129 II), Report, 1999)
   Confidential until 31.12.2004. See the text in Report 99.129, Vol.1.
  • Rutile deposits in Norway. Vol. 3: Appendix. 

   Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Gautneb, H.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (99.129 III), Report, 1999)
   See the text in Report 99.129, Vol.1.Innhold:App. 1: Overview geographic map of Norway with rutile localitiesApp. 2: Compilation of analyses of rutile deposits and rutile-bearing rocksApp. 3: Rutile provinces and localities ...
  • Rutile in eclogites as a mineral resource in the Sunnfjord Region, Western Norway. 

   Korneliussen, Are; Ragnhildstveit, Jomar; Lutro, Ole; Erambert, Muriel; Braathen, Alvar; McLimans, Roger (NGU Bulletin (436), Journal article, 2000)
   The world's resources of the primary titanium raw materials ilmenite and rutile are very large. However, there is a lack of high-grade, high-quality ilmenite deposits as well as good rutile deposits. Particular focus has ...
  • Rutile ore characteristics, Engebøfjellet. 

   Korneliussen, A. (NGU-Rapport (2008.085), Report, 2008)
   During the DuPont\/Conoco\/NGU Engebøfjellet project (1995-97) 49 boreholes were drilled, altogether 14527 meters. All cores were analysed forTiO2 and Fe2O3 using a portable XRF instrument (Dutokumpu X-Met); approximately ...