• Resource evaluation of the Målvika tungsten deposit, Nordland 

   Müller, Axel; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (2008.008), Report, 2008)
   Nordic Mining contacted NGU in spring 2007 in order to re-evaluate the resource and grade of the Målvika tungsten deposit in Tosbotn municipality in Nordland, Norway. \rThe Målvika tungsten deposit is a tungsten skarn ...
  • Utprøving av fluorescensinstrument, Scintrex LGII 

   Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (86.058), Report, 1986)
   Et nytt instrument for fluorescensmålinger (Scintrex LGII) er utprøvd på tilgjengelige stuffer og i felt. Hensikten var å vurdere om instrumentet skulle kjøpes inn av NGU. Utprøvingen påviser svakheter ved instrumentet, ...
  • Wolframmineraliseringer i Bodø-Glomfjord-regionen 

   Stendahl, H.; Larsen, R.; Korneliussen, A.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (92.231), Report, 1993)
   Bodø-Glomfjord-regionen inneholder et betydelig antall wolfram-(scheelitt) mineraliseringer. Scheelitt opptrer disseminert i karbonatholdige glimmerskifre i turmalinitter, på kvartsganger, pegmatitter og i skarnmineraliseringer. ...