• Anlegg i forbindelse med fiskeoppdrett i Nordland 

   Lindahl, Ingvar; Henriksen, Kari (NGU-Rapport (95.130), Report, 1995)
   Basert på informasjon fra Fiskerisjefen i Nordland og Nordland Fiskeoppdretter- lags kjennskap til oppdrettsnæringa er det satt sammen et digitalt kart over anleggene og godkjente lokaliteter for settefisk, lakseslakterier, ...
  • Kvalitetskontroll/metodeutvikling: Platina gruppe elementer (PGE),HR- ICP-MS, vannanalyser 

   Flem, Belinda (NGU-Rapport (97.109), Report, 1997)
   Ruthenium, osmium, rhodium, iridium, palladium og platina er de tyngste elementene i gruppe VIIIA(8), VIII(9) og VIIIA(10) og blir ofte kalt platina metaller eller platina elementer. De er alle sjeldne elementer hvor platina ...
  • Organiske miljøgifter og humusbundne metaller i vann 

   Andreassen, Birger Th. (NGU-Rapport (92.309), Report, 1992)
   Det er gjort en undersøkelse for å avklare mulighetene for å bestemme organiske miljøgifter og humusbundne metaller i vann v.hj.a. Solid Phase Extraction (SPE). Det er utført egne ekstraksjonsforsøk for henholdsvis organiske ...
  • Tungmetallinnhold i blåsesand og vann fra tunnell - Svean Kraftstasjon Klæbu 

   Sæther, Ola Magne (NGU-Rapport (2001.077), Report, 2001)
   Fortrolig til 31.12.2002. Norges geologiske undersøkelse (NGU) mottok 15.juni 2001 en anmodning fra Trondheim Politikammer om å analysere 5 prøver med hensyn på innhold av potensielt miljøgiftige tungmetaller og å få en ...