• Kvarts-feltspat-undersøkelser i Tysfjord og Hamarøy kommuner, Nordland fylke. 

   Åmli, Reidar (NGU-Rapport (1358/1), Report, 1975)
   Bakgrunnen for dette undersøkelsesprogrammet er den vanskelige sysselsett- ingssituasjonen i dette området, hvor det tidligere var betydelig aktivitet i forbindelse med drift på kvarts- og feltspatførende pegmatitter. Den ...
  • Kvartsprospektering i Dragfeltet 

   Åmli, Reidar (NGU-Rapport (84.013), Report, 1984)
   Det er boret ialt 2521 meter i Dragfjellet i Tysfjord kommune, fordelt med 1737 meter på seks kjente pegmatittanvisninger og 784 meter i totaloverdekket område