• Maringeologisk tokt nr. 9306 i Skagerrak, toktrapport 

   Thorsnes, Terje; Øverby, Liv T.; Ottesen, Dag; Olsen, Heidi A.; Grøsfjeld, Kari; Bøe, Reidulv (NGU-Rapport (93.133), Report, 1994)
   I perioden 28. juli til 25. august utførte Norges geologiske undersøkelse i samarbeid med Statens kartverk, Divisjon Norges Sjøkartverk, et kombinert maringeologisk-geofysikk-hydrografisk tokt i Skagerrak med M\/S Geofjord. ...
  • Maringeologisk/geofysisk tokt nr. 9204 i Skagerrak 1992, toktrapport 

   Thorsnes, Terje; Totland, Oddbjørn; Olsen, Heidi Anita; Moen, Per T.; Øverby, Liv T.; Larsen, Eiliv; Ottesen, Dag; Bøe, Reidulv (NGU-Rapport (92.287), Report, 1992)
   I perioden 4.juni - 1.juli 1992 utførte NGU i samarbeid med Statens Kartverk, divisjon Norges Sjøkartverk (NSKV) et maringeologisk\/geofysisk\/hydrografisk tokt (tokt nr. 9204) i Skagerrak med NSKVs fartøy M\/S Geofjord. ...