• Maringeologisk tokt nr. 9301 i området Egersundbanken-Norskerenna 1993, toktrapport 

      Bøe, Reidulv; Øverby, Liv; Olsen, Heidi A.; Ottesen, Dag; Thorsnes, Terje (NGU-Rapport (93.090), Report, 1993)
      I perioden 13.april til 15.mai 1993 deltok NGU sammen med Norges Sjøkartverk (SKNS) på Oljedirektoratets (ODs) skrotkartleggingstokt i området Egersund- banken-Norskerenna med SKNSs fartøy M\/S Lance. For OD og SKNS var ...