• Geokjemi og kreft: Sammenlikning av resultater med skalerte data. 

   Øyen, Øyvind (NGU-Rapport (91.003), Report, 1991)
   Rapporten sammenlikner to metoder for å undersøke korrelasjoner mellom forekomst av kreft og innhold av grunnstoffer i norske kommuneaggregater. Beregningene er utført på skalerte data. Sammenlikningen viser at metodene ...
  • Geokjemisk karakterisering av norske kommuner og kommuneaggregater ved hjelp av flomsedimentdata. 

   Øyen, Øyvind; Nilsen, Rolf; Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (90.015), Report, 1990)
   690 flomsedimentprøver fra hele Norge er analysert kjemisk på totalinnholdet av 31 og den syreløselige delen av 30 grunnstoffer. Denne rapporten gir tabeller over gjennomsnittlige analysetall for kommuner og kommuneaggregater. ...
  • Kreftsykelighet i norske kommuner og kommuneaggregater. 

   Øyen, Øyvind; Nilsen, Rolf; Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (90.029), Report, 1990)
   Rapporten gir tabeller over rater for sykelighet av kreft i kommuner og beregnete rater for kommuneaggregater. Dataene er stilt til disposisjon av kreftregisteret. Kommuneaggregatene er slått sammen av nabokokmmuner og har ...
  • Miljøkjemi og helse. Status pr. 01.02.91. 

   Øyen, Øyvind (NGU-Rapport (91.049), Report, 1991)
   Rapporten gir en oppsummering av 1,5 års arbeid med NAVF-prosjekt 363.88\/012 \"Miljøkjemi og helse\", der kommunevise rater for sykelighet av ulike typer kreft er sammenliknet med kommunevise verdier for geokjemisk ...
  • Oversikt over korrelasjoner mellom kreftsykelighet og kjemisk sammensetning av flomsedimenter. 

   Øyen, Øyvind; Nilsen, Rolf; Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (90.061), Report, 1990)
   Rapporten gir en oppsummering av beregninger av korrelasjoner mellom forekomst av kreft og innhold av grunnstoffer i kommuner eller kommuneaggregater. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse av 690 flomsedimentprøver ...
  • Prinsipal komponentanalyse av flomsediment- og kreftdata. 

   Øyen, Øyvind (NGU-Rapport (90.115), Report, 1990)
   Prinsipal komponentanalyse er anvendt for å undersøke mulig samvariasjon mellom forekomst av kreft og innhold av grunnstoffer i flomsedimenter. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse av 690 flomsediment- prøver ...
  • Prinsipal komponentregresjon på flomsediment- og kreftdata. 

   Øyen, Øyvind (NGU-Rapport (90.153), Report, 1990)
   Prinsipal komponentregresjon er anvendt for å undersøke mulig samvariasjon mellom forekomst av kreft og innhold av grunnstoffer i flomsedimenter. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse av 690 flomsedimentprøver ...
  • Sammenlikning av metoder for beregning av korrelasjoner mellom geokjemi og kreft. 

   Øyen, Øyvind (NGU-Rapport (90.119), Report, 1990)
   Rapporten sammenlikner to ulike metoder for beregning av korrelasjoner mellom forekomst av kreft og innhold av grunnstoffer i flomsedimenter i norske kommuneaggregater. Metode 1 er basert på analyse av ulike aggregatutvalg ...
  • Samvariasjon mellom kreftsykelighet og kjemisk sammensetning av flomsedimenter i nabokommuner. 

   Øyen, Øyvind (NGU-Rapport (90.100), Report, 1990)
   Rapporten gir korrelasjoner mellom forekomst av kreft og innhold av grunn- stoffer i norske kommuneaggregater. Beregningene er utført ved å sammenlikne naboaggregater. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse ...
  • Samvariasjon mellom sykelighet av kreft og geokjemisk sammensetning av flomsedimenter. 

   Øyen, Øyvind; Nilsen, Rolf; Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (90.037), Report, 1990)
   Rapporten gir korrelasjoner mellom forekomst av kreft og innhold av grunn- stoffer i kommuner eller kommuneaggregater. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse av 690 flomsedimentprøver fra hele Norge, syreløselig ...