• Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i fylkene Hedmark og Oppland 

   Aa, K.; Midtgård, Aa.K.; Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.165), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Møre og Romsdal fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Aa, K.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.167), Report, 1997)
   Omfatter 23 av 38 kommuner i Møre og Romsdal. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Telemark fylke 

   Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T.; Lind, B.; Aa, K.; Midtgård, Aa.K. (NGU-Rapport (97.161), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Vestfold fylke 

   Lind, B.; Aa, K.; Midtgård, Aa.K.; Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T. (NGU-Rapport (97.159), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...