• Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Kautokeino herred. 

      Aalstad, I. (NGU-Rapport (258), Report, 1961)
      Oppgaven var å dekke de 2 grønnstensoner som etter den foreløpige geologiske kartlegging var kjent å strekke seg fra kaledonidene i nord forbi Kautokeino sydover mot grensen til Finnland. Det ble i alt målt over ca. 3 500 ...