• Byggeråstoffer i Drammensregionen 

   Aasly, Kari Aslaksen (NGU-Rapport (2020.037), Report, 2020)
   Denne rapporten er laget på grunnlag av arbeid som er utført i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse og Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner v\/Regiongeologen. Samarbeidet har omfattet kartlegging, prøvetaking ...
  • Pukkforekomster i Nord-Norge 

   Aasly, Kari Aslaksen; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2014.013), Report, 2014)
   Denne rapporten er en sammenstilling av registrerte pukk- og grusforekomster i Nordland, Troms og Finnmark som er analysert med hensyn til materialkvalitet. Rapporten gir en oversikt over forekomstene som har god nok ...
  • Vurdering av skiferforekomst i Snilldal i Snillfjord kommune 

   Aasly, Kari Aslaksen; Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (2015.049), Report, 2018)
   Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag for Statens Vegvesen gjort en vurdering av en skiferforekomst i Snilldal i Snillfjord kommune. Ny fylkesvei 714, Laksevegen, gjennom Snilldalen ble åpnet i 2017. Den nye veien ...