• Lime availability in soil, humus, and water 

   Acosta-Gongora, Pedro; Finne, Tor Erik; Flem, Belinda; Andersson, Malin; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2021.034), Report, 2021)
   Calcium (herein a proxy for lime) is an important nutrient for plants and its availability within an area can favour the occurrence and\/or dominance of certain plant species. Regional and local scale studies were carried ...
  • Organic soil geochemistry in southern Trøndelag, QC - report 

   Flem, Belinda; Acosta-Gongora, Pedro; Andersson, Malin; Minde, Åse; Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (2021.006), Report, 2021)
   This survey constitutes a continuation of corresponding surveys undertaken in Finnmark, Troms and Nordland Counties, as well as in North Trøndelag and on Fosen. During the main field work in 2018, and the complementary ...
  • Årsmelding 2019 - Draumen 

   Jacobsen, Frank Werner; Gunleiksrud, Ida Marie; Bredal, Marie; Acosta-Gongora, Pedro; Christoffersen, Marianne; Hibelot, Thomas; Wang, Ying; Paulsen, Hanne-Kristin; Hagen-Peter, Graham; Dahl, Rolf M. (Report, 2020)
   Vi har utfordra ni av våre yngre forskarar, ein frå kvart av våre geofaglege lag, og spurd dei om å skrive ein fri og personleg tekst om yrkesvalet, karrieren deira, og geologien sin plass i samfunnet framover mot 2050.