• Jordforurensning i Odda 

      Jartun, Morten; Jan (Nasjonalt folkehelseinstitutt); Alexander; Volden, Tore (NGU-Rapport (2006.023), Report, 2006)
      NGU foretok i perioden 1.-3. september 2003 en prøvtaking av overflatejord (0-2cm) i de tettest bebygde områdene i Odda kommune. Det er blitt samlet inn 257 prøver fra områdene i Eidesåsen, Odda sentrum, nordover mot ...