• Undersøkelse av arseninnholdet i jord i Stormyra barnehage. 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan (Statens institutt for folkehelse); Finne, Tor Erik; Volden, Tore (NGU-Rapport (99.058), Report, 1999)
   Frie emneord: Arsen ; Barnehage ; Bergen kommune ; Trykkimpregnert trevirke ; Risikovurdering Arseninnholdet og barnehagejorden i de 85 barnehagene i Bergen som ble kartlagt og rapportert i mars 1999, er tre ganger høyere ...
  • Undersøkelse av polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i skolegården ved Hellen skole. 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan (Statens institutt for folkehelse); Finne, Tor Erik; Volden, Tore (NGU-Rapport (99.062), Report, 1999)
   Frie emneord: PCB ; Hellen skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 21 steder jevnt fordelt ut over skolegården ved Hellen skole (figur 1). Det er ikke tatt prøver der jorden var asfaltert. ...
  • Undersøkelse av polyklorerte bifenyler (PCB) i jorden i skolegården ved Skjold skole. 

   Alexander, Jan (Statens institutt for folkehelse); Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore; Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (99.049), Report, 1999)
   Frie emneord: PCB ; Skjold skole ; Bergen kommune Prøver av overflatejord 0-2 cm dyp er samlet inn fra 23 steder jevnt fordelt ut over skolegården ved Skjold skole (figur 1). Det er ikke tatt prøver der jorden var asfaltert. ...