• Sonderende undersøkelse av kaolin i Komagelvdalen, Finnmark 

      Alnæs, L.; Hillestad, G. (NGU-Rapport (89.002), Report, 1989)
      Det er utført seismiske målinger i et lite område like Ø for lokaliteten prøvetatt i 1987. Med bakgrunn i dette ble det boret 10 hull for å undersøke om løsmassene under overdekket inneholdt kaolin. Det ble også samlet inn ...