• En orienterende undersøkelse av utvalgte kvartsitter i Troms fylke. 

   Alnæs, Lisbeth (NGU-Rapport (88.159), Report, 1988)
   Rapporten presenterer resultater fra befaring av kvartsitter i Troms fylke. 13 forekomster er undersøkt. Arbeidets primære mål har vært å danne seg et bilde av kvartsittens eventuelle egnethet som industrielt råstoff, i ...
  • En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland 

   Alnæs, Lisbeth (NGU-Rapport (88.105), Report, 1988)
   Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-\/litteraturdata. Hensikten med ...
  • Undersøkelser av kvartsitt i Aust-Agder fylke, 1988 

   Mauring, Eirik; Alnæs, Lisbeth (NGU-Rapport (89.027), Report, 1989)
   Undersøkelser av kvartsitt i Aust-Agder i 1988 representerte siste ledd i et undersøkelsesprogram for Agdermineral A\/S. Følgende har vært utført: - Detaljert kartlegging (1:10 000) av kvartsitt i Reddalsvatn-området. Det ...
  • Undersøkelser av kvartsitt i Aust-Agder fylke. 

   Alnæs, Lisbeth (NGU-Rapport (87.013), Report, 1987)
   Det er foretatt befaring av en del kvartsittdrag i Froland kommune samt detaljkartlegging i målestokk 1:5000 av 7 kvartsittområder innenfor kommunene Øyestad, Grimstad, Tvedestrand og Risør. Formålet med kartleggingen har ...
  • Undersøkelser av utvalgte natursteinsforekomster i Nord-Trøndelag. 

   Gautneb, Håvard; Alnæs, Lisbeth (NGU-Rapport (91.019), Report, 1991)
   Rapporten beskriver en del utvalgte forekomster som er vurdert med hensyn til bruk som naturstein. Følgende forekomster er kartlagt 1) Suulbrannan (nr.1723) trondhjemittfelt, Verdal kommune. 2) Trongsundet øyegneis (nr.522), ...