• PCB i maling og sandfang fra området Kirkebukten, Bergen 

      Alston, John F.; Jartun, Morten; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2010.051), Report, 2010)
      Dette pilotprosjektet i Kirkebukten er en del av et større prosjekt med målsetning om å identifisere forurensningskilder og utføre tiltak for å rense opp i forurensede sedimenter i Byfjorden. Norges geologiske undersøkelse ...