• Gullforekomster på Bømlo, Diamantboringer. 

   Amaliksen, Knut Gunnar (NGU-Rapport (84.016), Report, 1984)
   I rapporten framlegges borlogger med analyseresultater fra diamantboringene (Pack-Sack) på Haugesundsgangen og Harald Haarfagres gang, (to av Lyklingområdets) gullførende kvarts\/skiferganger. Rapporten framlegges som et ...
  • Gullforekomster på Bømlo. 

   Amaliksen, Knut Gunnar (NGU-Rapport (1750/35A), Report, 1980)
   I 1978-1980 ble det av Knut Gunnar Amaliksen i samarbeid med NGU foretatt kartlegging og prøvetaking av kvartsganger i Lyklingområdet for å oppnå en bedre forståelse for kvartsgangenes og gullets opptreden. Dette arbeidet ...