• EDB-basert lønnssystem ved NGU. 

      Amundsen, G. (NGU-Rapport (86.219), Report, 1986)
      Rapporten inneholder prosjektbeskrivelse av lønnssystemet samt brukerdokumentasjon.