• FJellskredprosjektet i Møre og Romsdal: Status og planer. 

      Longva, Oddvar; Blikra, Lars H.; Anda, EInar (NGU-Rapport (99.120), Report, 1999)
      (Forkortet)Enkelte områder i Møre og Romsdal ligger svært utsatt til for store fjellskredog tilhørende flodbølger. Disse områdene er trolig de mest skredfarligeområdene i Norge. I et samarbeidsprosjekt med Møre og Romsdal ...